Krav til fagkompetanse

Krav til fagkompetanse for at du skal få ansettelse

Vår målsetting er å levere  tjenester som tilfredstiller eller er bedre enn forventet til våre kunder.
Du som ansatt vil alltid være nøkkelen til vår målsetting, derfor er det viktig å få nettopp deg til vårt team.

Våre Sivilingeniører/ Ingeniører

Sivilingeniør/ Ingeniør - Godkjent eksamen og diplom

Fagkompetanse

Vi ønsker fortrinnsvis 5 års praksis totalt.

Kurs kan organiseres i samarbeid med  bedriften

Fagbrev er obligatorisk

 • Fagbrev lavspent eller høgspent (Gr L, Gr H eller Dsb/ECY)
 • Fagbrev Rørlegger - instrumentrørlegger
 • DSB - godkjenning av utenlandske fagarbeider lavspent, høgspent   postmottak@dsb.no  www.dsb.no 
 • Fse oppdateres hver år  www.approve.no 
 • Ex - Basic   www.approve.no
 • Fallsikring - klasseromskurs
 • Førstehjelp - praktisk del (del av FSE) klasserom
 • Atsja - sikker jobb analyse www.trainingportalen.no
 • ARIS - Statoil kurs  www.trainingportalen.no
 • For jobb offshore:
 • GSK - Grunnleggende sikkerhet og beredskapskurs  www.resq.no  
 • Helseattest -
 • OLF 120 tubing & fittings kurs - 2 dager gjelder automasjon og instrument
 • Flushing, Butech, Autoclave høytrykkskurs er en stor fordel om du har, gjelder instrument
 • Attester tidligere arbeidsgivere
 • Referanser tidligere arbeidsgivere, eller kollegaer

Fordel om du har andre kurs

 • Verneombud - 40 timers kurs (fordel ved ansettelse)
 • Praksis fra industri, rigg eller onshore vil gi deg fortrinn

Ved ansettelse, kvalifiseringsprosess

 • HMS kurs bedriftsintern del ; innlogg sendes ved ansettelse
 • Håndbok elektro
 • Instroduksjon og betingelser for jobben
 • Ansettelsesdokumenter